Dịch vụ Marketing Cụm máy nén Piston Rack DongHwaWin

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mô tả

Dịch vụ Marketing Cụm máy nén Rack DongHwaWin – Model COR

Đặc tính
Có sẵn để lựa chọn công suất khác nhau
• Dịch vụ Marketing Thiết kế nhỏ gọn, tiết kiệm không gian
• Dễ dàng truy cập để bảo trì
• Nguồn điện: 3P 380V 50Hz hoặc 60Hz
• Môi chất lạnh: R404A, R507, R22
• Giá đỡ đa máy nén bao gồm bộ với bộ ngưng tụ từ

Thông số kỹ thuật

Model Compressor Te+5℃kW Te+0℃kW Te-5℃kW Te-10℃kW Te-15℃kW Te-20℃kW Te-25℃kW Lmm Wmm Hmm WeightbKG
COR-H2-100 4FES-5 x2 28.8 24.0 19.9 16.2 13.7 10.4 8.3 1400 600 1300 290
COR-H2-125 4FES-5 x1 4DES-7 x1 36.6 30.4 25.2 20.5 16.9 13.2 10.4 1400 600 1300 290
COR-H2-150 4DES-7 x2 44.3 36.8 30.4 24.8 20.1 16.0 12.5 1400 600 1300 300
COR-H2-175 4DES-7 x1 4VES-10 x1 50.8 41.9 34.4 27.8 22.2 17.5 13.5 1660 1070 1550 390
COR-H2-200 4VES-10 x2 57.2 47.0 38.4 30.8 24.4 19.0 14.4 1660 1070 1550 450
COR-H2-250 4VES-10 x1 4PES-15 x1 68.1 55.9 45.5 36.5 28.9 22.4 17.0 1660 1070 1550 450
COR-H2-300 4PES-15 x2 78.9 64.8 52.7 42.2 33.4 25.8 19.5 1660 1070 1550 460
COR-H2-350 4PES-15 x1 4NES-20 x1 86.3 71.1 58.1 46.7 37.1 29.0 22.1 1660 1070 1550 460
COR-H2-400 4NES-20 x2 93.6 77.4 63.4 51.2 40.9 32.2 24.8 1660 1070 1550 470

Công suất dựa trên Nhiệt độ ngưng tụ + 50˚C, Nhiệt độ môi trường + 32˚C, Môi chất lạnh R404A, Nguồn điện 3P 380V 50Hz

098 240 5688
Liên hệ