Dịch vụ Marketing Dịch vụ chứng nhận ISO 14001

10

Mua ngay Gọi điện xác nhận và giao hàng tận nơi

Mô tả

Tại sao doanh nghiệp cần áp dụng tiêu chuẩn ISO 14001?

Trong xu thế hội nhập quốc tế, hoạt động sản xuất giảm các tác động tới môi trường đang được các doanh nghiệp hướng tới. Nếu doanh nghiệp có cách thức quản lý thích hợp các vấn đề về môi trường sẽ đạt được lợi ích kinh tế cũng như nâng cao lợi thế cạnh tranh trên thị trường. Bằng chứng về trách nhiệm đối với môi trường của tổ chức, doanh nghiệp đang dần trở thành tiêu chí quan trọng để các nhà thầu đánh giá lựa chọn nhà cung ứng.

ISO 14001 là gì?

ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động về môi trường. Bộ tiêu chuẩn ISO 14000 gồm các tiêu chuẩn liên quan các khía cạnh về quản lý môi trường như hệ thống quản lý môi trường, đánh giá vòng đời sản phẩm, nhãn sinh thái, xác định và kiểm kê khí nhà kính …

Dưới đây là khái quát về tiêu chuẩn ISO 14001:

Nội dung của tiêu chuẩn ISO 14001
Mục đích của bộ tiêu chuẩn này là giúp các tổ chức sản xuất / dịch vụ bảo vệ môi trường ngăn ngừa ô nhiễm và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường của mình.
 Nội dung Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn đánh giá có tính quy tắc được sử dụng để có được một sự cam kết này bao gồm: Ngăn ngừa ô nhiễm, phù hợp với pháp luật, và chỉ phục vụ mục đích hợp đồng , chứng nhận. Phạm vi Tổ chức áp dụng hệ thống ISO 14001 để kiểm soát các khía cạnh và tác động môi trường của các hoạt động sản xuất/ dịch vụ của tổ chức và cải tiến liên tục để đáp ứng các yêu cầu pháp luật cũng như các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Đối tượng áp dụng Tiêu chuẩn ISO 14001 được áp dụng cho tất cả các loại hình tổ chức không phân biệt quy mô, loại hình hoạt động hay sản phẩm.
Ví dụ, một khách hàng mà Vincert vừa tư vấn và cấp chứng nhận thành công là  Thương hiệu nổi tiếng với vật liệu trang trí trong nhà và ngoài trời bằng gỗ nhựa Composite. Sản phẩm được cấp chứng nhận ISO 14025 bởi chúng thân thiện với người tiêu dùng và môi trường, KHÔNG độc hại như gỗ công nghiệp thông thường và đặc biệt, vật liệu này còn có thể tái sản xuất được.

Cấu trúc của bộ tiêu chuẩn ISO 14000

ISO 14001 – Dịch vụ Marketing Hệ thống quản lý môi trường – Quy định và hướng dẫn sử dụng. ISO 14004 – Dịch vụ Marketing Hệ thống quản lý môi trường – Hướng dẫn chung về nguyên tắc, hệ thống và kỹ thuật hỗ trợ ISO 14010 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Nguyên tắc chung. ISO 14011 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Quy trình đánh giá – Đánh giá hệ thống quản lý môi trường. ISO 14012 – Hướng dẫn đánh giá môi trường – Chuẩn cứ trình độ của chuyên gia đánh giá.

Trong đó ISO 14001 là tiêu chuẩn nằm trong bộ tiêu chuẩn ISO 14000 qui định các yêu cầu đối với một Dịch vụ Marketing Hệ thống quản lý môi trường. Các yếu tố của hệ thống được chi tiết hóa thành văn bản. Nó là cơ sở để cơ quan chứng nhận đánh giá và cấp giấy chứng nhận cho cơ sở có hệ thống quản lý môi trường phù hợp với ISO 14001.

8 Lợi ích khi áp dụng và chứng nhận ISO 14001 – hệ thống quản lý môi trường TCVN  (ISO 14001/Cor.1: 2009)

Được chứng nhận và công nhận theo tiêu chuẩn ISO 14001 không phải là yêu cầu bắt buộc với tổ chức, doanh nghiệp.
Tuy nhiên, việc được chứng nhận tiêu chuẩn ISO 14001  của bên thứ ba – là một cơ quan chứng nhận độc lập đánh giá hệ thống quản lý môi trường của doanh nghiệp dựa trên các yêu cầu của tiêu chuẩn này – là một thông điệp có “sức mạnh” cho khách hàng, các nhà cung cấp và các bên liên quan khác là doanh nghiệp của bạn đã triển khai đúng tiêu chuẩn Quản lý môi trường.
Hơn nữa, đối với một số tổ chức, nó giúp tổ chức, doanh nghiệp đó  đáp ứng các yêu cầu khắt khe về quy định hoặc hợp đồng khi tham gia đấu thầu trong kinh doanh.
Dưới đây, là 8 lợi ích thiết thực nhất của ISO 14001 khi được áp dụng và trong doanh nghiệp, tổ chức:
  1.  Sự tin tưởng về trách nhiệm cộng đồng: Mang lại sự tin tưởng cho khách hàng, nhà đầu tư, công chúng và cộng đồng thông qua minh chứng về cam kết trách nhiệm với môi trường của tổ chức, doanh nghiệp.
  2. Tạo uy tín & lợi thế trước các đối thủ trong các hoạt động đấu thầu và kinh doanh.
  3.  Thường xuyên cải tiến kết quả hoạt động môi trường: Thông qua việc xác lập các mục tiêu cụ thể trong chính sách môi trường và thường xuyên giám sát đo lường kết quả thực hiện để duy trì hệ thống.
  4.  Tiết kiệm chi phí: Cải tiến việc kiểm soát chi phí thông qua việc tiết kiệm nguyên liệu đầu vào và nguồn năng lượng.
  5.  Giảm thiểu rủi ro: Giảm thiểu các rủi ro và các nghĩa vụ pháp lý phát sinh, từ đó giảm chi phí bảo hiểm.
  6. Giúp nhân viên của chính doanh nghiệp nhận thức tốt hơn về bảo vệ môi trường vì họ được làm việc trong môt tổ chức thân thiện với môi trường
  7. Tăng cường sự tham gia của lãnh đạo và nhân viên vào các hoạt động quản lý môi trường
  8.  Tương thích với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác: ISO 14001 được thiết kế để có thể hoàn toàn tương thích và tích hợp được với các tiêu chuẩn hệ thống quản lý khác như OHSAS – An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, chứng nhận ISO 9001 – Chất lượng và ISO 50001 – Năng lượng,..
error: Content is protected !!
Liên hệ